Programi edukativ dhe mësimor i studimit në Departamentet e Arteve dhe Sporteve në “Time Center”, organizohet drejtpërdrejtë dhe online në seanca të barazlarguara nga njëra-tjetra.

Në këto Departamente përfshihet një larmishmëri Modulesh dhe Programesh studimi, aftësimi profesional dhe argëtimi për të gjitha Nivelet dhe Grupmoshat.